Đại hội Công đoàn VCCI lần thứ V, nhiệm kỳ 2023–2028

2023-05-27 15:08:32

Chiều ngày 25/5/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

>> Đại hội Công đoàn Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp lần thứ IX

Theo đó, Đại hội Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức tại Hà Nội , với sự có mặt của 143 đại biểu (trên tổng số 150 đại biểu được triệu tập) là đoàn viên Công đoàn VCCI .

Chiều ngày 25/5/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội còn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; Đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI; Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI; Đồng chí Bùi Trung Nghĩa - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VCCI; Đồng chí Trần Thị Lan Anh - Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký VCCI; Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Công Đoàn VCCI.

Cùng với đó, Đại hội cũng có sự hiện diện của các đại diện tới từ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn các đơn vị thuộc Khối thi đua 7 và các đồng chí lãnh đạo Ban thường trực VCCI.

Các đại biểu tham gia Đại hội làm lễ chào cờ

Đại hội đã nghe thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn VCCI khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028. Các ý kiến phát biểu, thảo luận nhất trí cao với báo cáo trình bày trước Đại hội; đồng thời bổ sung, phân tích sâu một số nội dung, nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chấp hành Công đoàn VCCI trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh những hoạt động đã nêu, Đại hội cũng được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; và đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo Đề án nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, Đại hội nhất trí số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 là 10 đồng chí.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và thống nhất: Nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Chấp hành Công đoàn VCCI khóa IV. Nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Chấp hành Công đoàn VCCI; Nhất trí thông qua những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Cụ thể, các chỉ tiêu được Đại hội Công đoàn VCCI khóa V đề ra gồm: 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn quan triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp tới người lao động;

Các đại biểu tham gia biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội

Phấn đấu ít nhất có 90% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 95% gia đình cán bộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 80% cán bộ công đoàn và 90% cán bộ nữ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước;

Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đoàn viên xếp loại tốt; Phấn đấu Công đoàn VCCI luôn được xếp loại công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham gia tích cực, hiệu quả các phòng trào chung do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn VCCI bồi dưỡng, giới thiệu 30 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng ủy xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam;

Thực hiện đầy đủ việc trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn, thu đúng, thu đủ theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hàng năm, Công đoàn VCCI phối hợp với Cơ quan VCCI tổ chức thành công Hội nghị cán bộ và phối hợp triển khai, giám sát thực hiện toàn diện nội dung Nghị quyết hội nghị.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Đại hội Công đoàn VCCI khóa V cũng đề các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ và đoàn viên công đoàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công, thiện nguyện; thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn; Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Phấn đấu xây dựng Công đoàn VCCI đoàn kết, tạo môi trường làm việc thân thiện, các công đoàn viên ngày càng tăng cường hơn trách nhiệm và hoàn thành công việc được giao một các sáng tạo và bền vững.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam trao bằng khen và hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn VCCI nhiệm kỳ 2018-2023

Cùng với các hoạt động đã nêu, Đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam, Đảng Đoàn VCCI, Đảng ủy VCCI và các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện các văn kiện và chính thức ban hành; Ban Chấp hành Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã thông qua.

Đồng thời, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động, đoàn viên Công đoàn VCCI đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đầu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Dưới đây là một số diễn biến hoạt động của Đại hội Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028:

Các đại biểu tham dự Đại hội

Thay mặt Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI - Phạm Tấn Công tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Đảng Ủy, Phó chủ tịch VCCI - Nguyễn Quang Vinh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công đoàn các đơn vị thuộc Khối thi đua 7 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Công Đoàn VCCI khóa IV phát biểu tại Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn VCCI khóa V chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn VCCI khóa V tặng hoa và quà tri ân những đóng góp của các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn VCCI khóa IV không tham gia hoạt động tại khóa V

Nguồn: Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp.