Cơ cấu tổ chức Chi nhánh VCCI tại Nghệ An

2020-11-10 10:48:25

Cơ cấu tổ chức Chi nhánh VCCI tại Nghệ An
Địa chỉ: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383 844 012
Fax: 02383 842 026
Email: vccibacmientrung@gmail.com
Website: vccinghean.com.vn

Lãnh đạo Chi nhánh:

Ông Bùi Xuân Sinh – Giám đốc

Địa chỉ Cơ quan: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại di động: 0933555955
Fax: 02383 842 026

Lãnh đạo các Phòng, Bộ phận:


Ông Trần Thành Trung – Trưởng phòng Hội viên

Địa chỉ Cơ quan: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại Cơ quan: 02383 838 012
Điện thoại di động: 0901 747 555
Fax: 02383 842 026

Ông Phan Duy Hùng – Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại
Địa chỉ Cơ quan: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại Cơ quan: 02383 838 011
Điện thoại di động: 0912 422 644
Fax: 02383 842 026

Bà Nguyễn Hương Giang – Phó phòng phụ trách Đào tạo
Địa chỉ Cơ quan: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại Cơ quan: 02383 838 011
Điện thoại di động: 0973602698
Fax: 02383 842 026


Bà Phan Thị Kim Dung – Phó phòng phụ trách Hành chính
Địa chỉ Cơ quan: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại Cơ quan: 02383 844 012
Điện thoại di động: 0984 095 660
Fax: 02383 842 026