Khóa đào tạo: Quy Tắc Xuất Xứ Hàng Hóa Mới Áp Dụng Năm 2022 Và Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Các Lỗi Doanh Nghiệp Thường Gặp Khi Chuẩn Bị Hồ Sơ C/O và Tuyên Bố REX

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) được ký kết giữa 10 nước thành viên ASEAN với Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01/01/2022. Để thực thi Hiệp định RCEP, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong RCEP có hiệu lực chính thức kể từ ngày 04/04/2022

Khóa đào tạo: Phục Hồi Và Phát Triển Doanh Nghiệp Do Nữ Làm Chủ Thông Qua Kiến Thức Tài Chính

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp phục hòi và phát triển trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, tăng khả năng đối phó với những biến động của thị trường, trong khuôn khổ Chương trình SheMeansBusiness, Chi nhánh VCCI tại Nghệ An phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DO NỮ LÀM CHỦ THÔNG QUA KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Khóa đào tạo: Quản Trị và Phát Triển Thương Hiệu Bền Vững tại Tp Vinh

Để khẳng định vị trí của mình trên thị trường, các doanh nghiệp đều cần có riêng một thương hiệu. Thành công trong kinh doanh chính là có thể xây dựng cho Doanh nghiệp một thương hiệu được khách hàng đánh giá cao, tạo được uy tín và đem lại giá trị.

Khóa đào tạo: Quản Trị và Phát Triển Thương Hiệu Bền Vững tại Hà Tĩnh

Để khẳng định vị trí của mình trên thị trường, các doanh nghiệp đều cần có riêng một thương hiệu. Thành công trong kinh doanh chính là có thể xây dựng cho Doanh nghiệp một thương hiệu được khách hàng đánh giá cao, tạo được uy tín và đem lại giá trị.

Khóa đào tạo: Kỹ Năng Giao Tiếp Hiện Đại Trong Kinh Doanh

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển những mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp

Khóa đào tạo: Mô Hình Phân Phối Thích Ứng Lâu Dài Với Covid-19

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI Nghệ An) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí

Khóa đào tạo: Nâng Cao Năng Lực Kinh Doanh - Tăng Tốc Bán Hàng Sau Covid

Nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi của doanh nghiệp, bắt kịp với sự thay đổi của nền kinh tế trong thời kỳ bình thường mới; thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An năm 2021 của UBND tỉnh Nghệ An, Chi nhánh VCCI Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” vào tháng 11 năm 2021 với chuyên đề:...

Khóa đào tạo: Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI Nghệ An) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí: "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU"

VCCI Nghệ An thông báo tuyển giảng viên, chuyên gia đào tạo

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An (VCCI Nghệ An) xin thông báo tuyển giảng viên, chuyên gia cho các chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm sản xuất, kỹ năng lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh và các kỹ năng kinh doanh cơ bản khác, nhằm góp phần nâng cao khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường cũng như năng lực tài chính cho các tổ nhóm, đơn vị sản xuất quy mô nhỏ trong chuỗi...