Cập nhật các chính sách mới nhất về Thuế và hướng dẫn quyết toán Thuế 2023.

2024-03-04 10:17:34

Để hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhật các chính sách mới nhất về thuế và thực hiện quyết toán thuế năm 2023 đúng theo quy định của Pháp luật, hiểu rõ và phòng tránh được những sai phạm ruỉ ro dẫn đến bị xử phạt, Chi nhánh VCCI Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tổ chức khóa tập huấn về : Cập nhật các chính sách mới nhất về Thuế và hướng dẫn quyết toán Thuế 2023.

Thời gian : 01 ngày, Thứ 4 ngày 06/3/2024 (Buổi sáng: 8h00 - 11h30; Buổi chiều: 13h30-16h30)

Hình thức: Học trực tuyến qua Zoom

Link đăng ký: https://forms.gle/ZkA8fDa7FzzJYrFq7