Cần sớm sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Để hạn chế những bất cập đã và đang tồn tại, đảm bảo công bằng cho người nộp thuế, chuyên gia cho rằng, nên sớm sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng giảm thuế suất…

Sửa Luật Đấu thầu: Cần tăng cường tính công khai, minh bạch

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, nâng cao sự cạnh tranh… nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)…

Hoá giải bất cập trong Luật Đấu thầu

Ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Nghị định 91/2022 tháo gỡ vướng mắc về… thuế

Trước một số vướng mắc, gây khó khăn của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, việc ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP, được cho sẽ là giải pháp tháo gỡ…

Sửa Luật Viễn thông: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh

Sau hơn 10 năm áp dụng, Luật Viễn thông đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp, do đó cần sớm được điều chỉnh để giải quyết những vướng mắc cũng như để đáp ứng xu thế phát triển mới…

Sửa Luật Dầu khí: Cần luật hóa các chính sách khai thác tận thu đặc thù

Các quy định điều chỉnh liên quan đến mỏ dầu khí tận thu và các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí nói chung, mỏ dầu khí khai thác tận thu thu nói riêng là điểm đột phá dự thảo Luật lần này.

Sửa Luật Dầu khí: Còn thiếu linh hoạt trong áp dụng các hình thức hợp đồng

Dù đã bổ sung hình thức hợp đồng dầu khí mới, thế nhưng, theo chuyên gia, việc áp dụng các hình thức hợp đồng dầu khí đưa ra trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) phạm vi còn hẹp, thiếu linh hoạt…

Sửa Luật Thanh tra: Vẫn quan ngại “gánh nặng” đè vai doanh nghiệp

Mặc dù đã có nhiều tiếp thu, chỉnh lý cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm sửa đổi đề ra, tuy nhiên, Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) vẫn còn một số tồn tại được cho sẽ tạo “gánh nặng” cho doanh nghiệp…

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Cần tính toán kỹ để đảm bảo khả thi

Để sửa Luật Giao dịch điện tử, các chuyên gia cho rằng, cần tính toán, cân nhắc kỹ việc mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội...

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Một số quy định còn thiếu rõ ràng

Bên cạnh những mặt tích cực, góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), VCCI cũng chỉ rõ, một số quy định tại Dự thảo còn thiếu rõ ràng…

Đưa Luật thuế thu nhập cá nhân về đúng bản chất

Theo LS. Trương Thanh Đức, cần phải sửa Luật thuế thu nhập cá nhân cho đúng nguyên tắc, bản chất của thuế là doanh thu trừ chi phí và có thu nhập mới phải nộp thuế.

Sửa Luật Giao dịch điện tử: Hoàn thiện pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số

Dẫn lại những vướng mắc, tồn tại của luật hiện hành, chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử 2005 sẽ giúp hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số…

Nghị quyết 128/NQ-CP tác động thế nào tới phát triển kinh tế?

Bài học của Nghị quyết 128/NQ-CP giúp chúng ta tự tin hơn trong việc giải quyết tất cả vấn đề sau đó.

Sửa Luật Dầu khí: Cần rõ phân cấp, phân quyền

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), chuyên gia cho rằng, cần rõ phân cấp, phân quyền cho Petrovietnam và vai trò khi doanh nghiệp này đại diện Nhà nước thực hiện hoạt động dầu khí…

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Tránh chồng chéo, đảm bảo tính khả thi

Mặc dù đã có nhiều nội dung tiếp thu, sửa đổi, thế nhưng, theo chuyên gia, vấn đề trong hợp đồng dầu khí vẫn để lại nhiều quan ngại, cần được xem xét, chỉnh lý để đảm bảo tính khả thi…