Thu hẹp phạm vi áp dụng thuế suất 0% và nỗi lo của doanh nghiệp

Trao đổi với DĐDN, ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam nhận định dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi) vẫn còn tồn tại nhiều nỗi lo với doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức Ban Lãnh Đạo Chi nhánh VCCI tại Nghệ An

Địa chỉ: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383 844 012 Fax: 02383 842 026 Email: vccinghean@gmail.com Website: vccinghean.com.vn

Cơ cấu tổ chức Chi nhánh VCCI tại Nghệ An

Địa chỉ: Số 01, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383 844 012 Fax: 02383 842 026 Email: vccinghean@gmail.com Website: vccinghean.com.vn