VCCI: ĐẠI SỨ QUÁN THỔ NHĨ KỲ TẠI VIỆT NAM MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG TẠI ISTANBUL, THỔ NHĨ KỲ

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam thông báo về việc: mời doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình kết nối giao thương do Bộ Thương mại và Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đồng tổ chức.

Mời tham dự Triển lãm Công nghệ Y tế Đài Loan

Triển lãm Công nghệ Y tế Đài Loan sẽ được tổ chức từ 02/12/2021 đến 05/12/2021, đồng thời sẽ tổ chức giao thương B2B theo hình thức trực tuyến.