Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng

Đ/c: 38 Tôn Thất Thuyết - TP Vinh - Nghệ An Ngành nghề KD: Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ. Hotline: 0944.279.119 Giám đốc: Lê Thị Huyền Nhung - Sđt: 0915022578

Hội Nghị Hội Viên Khu Vực Nghệ An - Hà Tĩnh Năm 2021

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 13 khóa VI; Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong hai ngày 30 và 31/12/2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Để chuẩn bị cho Đại hội, VCCI Nghệ An tổ chức Hội nghị hội viên khu vực...