Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng

Đ/c: 38 Tôn Thất Thuyết - TP Vinh - Nghệ An Ngành nghề KD: Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ. Hotline: 0944.279.119 Giám đốc: Lê Thị Huyền Nhung - Sđt: 0915022578

Hội Nghị Hội Viên Khu Vực Nghệ An - Hà Tĩnh Năm 2021

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 13 khóa VI; Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong hai ngày 30 và 31/12/2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Để chuẩn bị cho Đại hội, VCCI Nghệ An tổ chức Hội nghị hội viên khu vực...

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây: