Khóa đào tạo: Kỹ năng quản trị quan hệ khách hàng
Chi nhánh VCCI Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tổ chức khóa đào tạo: Kỹ năng quản trị khách hàng. Khóa học giúp người học hiểu sâu sắc các khái niệm cốt lõi về giá trị khách hàng, trải nghiệm khách hàng, danh mục khách hàng, vòng đời khách hàng, dữ liệu khách hàng, các khái niệm về chiến lược quản trị khách hàng. Khóa học cũng cung cấp những nội dung cơ bản về tầm quan trọng của CRM, phân tích giá trị khách hàng và phân biệt khách hàng theo giá trị, các nguồn tạo ra giá trị khách hàng, quản trị trải nghiệm khách hàng, quản trị danh mục khách hàng, quản trị vòng đời khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng, vấn đề tổ chức trong quan hệ khách hàng. Khóa học cũng cung cấp kiến thức về mối quan hệ giữa Quản trị quan hệ khách hàng với Bán hàng và Marketing. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp kiến thức về tổ chức thực hiện hoạt động CRM trong doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Thông qua khóa học, người học sẽ được cải thiện và nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và một số kỹ năng khác để dễ hòa nhập sau khi ra trường.
Cập nhật các chính sách mới nhất về Thuế và hướng dẫn quyết toán Thuế 2023
Để hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhật các chính sách mới nhất về thuế và thực hiện quyết toán thuế năm 2023 đúng theo quy định của Pháp luật, hiểu rõ và phòng tránh được những sai phạm ruỉ ro dẫn đến bị xử phạt, Chi nhánh VCCI Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tổ chức khóa tập huấn về : Cập nhật các chính sách mới nhất về Thuế và hướng dẫn quyết toán Thuế 2023
Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp chuyên sâu dành cho đội ngũ tư và chăm sóc khách hàng
VCCI Nghệ An trân trọng kính mới Quý Doanh nghiệp tham dự Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp chuyên sâu dành cho đội ngũ tư và chăm sóc khách hàng
Khóa học về Bảo hiểm xã hội “Cập nhật các quy định mới về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và những lưu ý trong dự kiến sửa đổi luật BHXH tác động đến doanh nghiệp”.
VCCI Nghệ An kính gửi thông tin Khoá học về Bảo hiểm xã hội tại Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu: Khóa học về Bảo hiểm xã hội “Cập nhật các quy định mới về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và những lưu ý trong dự kiến sửa đổi luật BHXH tác động đến doanh nghiệp” nhằm cập nhật cho doanh nghiệp các quy định mới về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và những lưu ý trong dự kiến sửa đổi luật BHXH có tác động đến doanh nghiệp.
Khóa đào tạo “Rà soát rủi ro và tối ưu hóa chi phí thuế tại Doanh nghiệp”.
Khóa học giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về việc tuân thủ các quy định hiện hành về thuế. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu đi các sai sót, nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế và tối ưu hóa lợi nhuận sau thuế một cách hợp lý nhất.
Hội nghị: Cập nhật các quy định mới về giấy phép lao động và thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp
Nhằm cập nhật các quy định về ThuếTNCN và thanh tra kiểm tra thuế TNCN, cũng như cập nhật các quy định về Giấy phép lao động và xuất nhập cảnh cho các chuyên gia, Chi nhánh VCCI tại Nghệ An xin mở Hội thảo với chuyên đề " Cập nhật các quy định mới về giấy phép lao động và thuế TNCN cho doanh nghiệp".
Khóa đào tạo: Hướng dẫn rà soát rủi ro và tối ưu hóa chi phí thuế tại doanh nghiệp
Khóa học Hướng dẫn rà soát rủi ro và tối ưu hóa chi phí thuế tại doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro mà còn giúp họ trở thành những người am hiểu tận gốc rủi ro về thuế, sở hữu quy trình, hoàn thiện như một kiểm toán doanh nghiệp.
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung tại Lào Cai lần thứ 23, năm 2023
Sở Công thương nhận được Công văn số 526/UBND-KT ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023.