Luật : Bảo Hiểm
Loại văn bản Luật
Số/ Ký hiệu Bảo Hiểm
Trích yếu Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành 2014-11-20 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Sinh Hùng Chức vụ Chủ tịch Quốc hội
Cơ quan ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
Đính kèm

Văn bản cùng loại