Tiếp tục công tác phát triển Đảng viên trong năm 2023, Chi bộ Chi nhánh VCCI tại Nghệ An tiến hành kết nạp Đảng viên mới

2023-09-15 14:38:23

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng, được sự đồng ý của Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ngày 15/9/2023, Chi bộ Chi nhánh VCCI tại Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 2 quần chúng ưu tú: Trần Thị Kim Thư và Trần Thị Lan Anh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ Chi nhánh nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Sinh – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Để vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Trần Thị Kim Thư và đồng chí Trần Thị Lan Anh dưới sự dìu dắt của Chi bộ Chi nhánh đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong quá trình học tập, tu dưỡng đạo đức theo lý tưởng, tôn chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Là một Đảng viên mới, các đồng chí càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Nhà trường. Đây là sự kiện dánh dấu một bước ngoạt đối với 02 đảng cũng như của Chi bộ Chi nhánh.

Đồng chí Trần Thị Kim Thư đọc đơn xin vào Đảng

Đồng chí Trần Thị Lan Anh đọc đơn xin vào Đảng

Trong không khí trang nghiêm khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của Chi bộ, đồng chí Trần Thị Kim Thư và đồng chí Trần Thị Lan Anh đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dược giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bùi Xuân Sinh - Bí thư Chi bộ Chi nhánh VCCI tại Nghệ An trao quyết định kết nạp đảng viên và tặng hoa cho 2 quần chúng

Phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên Đồng chí Bùi Xuân Sinh –Bí thư Chi bộ nói rõ các quyền hạn cũng như đã phân công nhiệm vụ cho các đảng viên mới và chúc mừng 2 đồng chí, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Xuân Sinh- Bí thư chi bộ lên phân công nhiệm vụ cho các Đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên được Chi bộ Chi nhánh VCCI tại Nghệ An rất quan tâm. Việc các cán bộ được kết nạp vào đã khẳng định sự cố gắng trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện của các đồng chí. Đây chính là những tấm gương sáng để các cán bộ khác trong đơn vị học hỏi và noi theo.

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Việc kết nạp đồng chí đảng viên góp phần thưc hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ Chi nhánh VCCI tại Nghệ An quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Chi nhánh VCCI tại Nghệ An chúc mừng các đảng viên mới

Nguồn: Chi nhánh VCCI tại Nghệ An