Khóa đào tạo: NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU QUA MẠNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 08/2022/TT-BKHĐT

07:30-17h00

Số 02 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Đăng ký ngay Đăng ký tham gia trước ngày 19/10/2022

Kính gửi: Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp

Ngày 31/5/2022 Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đặc biệt Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 và thay thế các thông tư 0l/2015/TT-BKHĐT, 03/2015/TT-BKHĐT, 05/2015/TT-BKHĐT, 14/2016/TT-BKHĐT, 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT- BKHĐT, 05/2020/TT-BKHĐT, 04/2017/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT

Nhận thấy việc nắm bắt kịp thời nội dung Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT là cần thiết và vô cùng quan trọng đối với các đơn vị tham gia công tác đấu thầu. VCCI Nghệ An tổ chức khoá đào tạo:

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU QUA MẠNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 08/2022/TT-BKHĐT

Nội dung như trong thư mời và chương trình.

Trân trọng kính mời Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp tham dự khoá đào tạo này.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Danh mục chưa có dữ liệu