Khóa đào tạo: Nâng Cao Năng Lực Đàm Phán, Thương Lượng Trong Quan Hệ Lao Động

Nhằm mục đích bổ sung kiến thức và kỹ năng cho các doanh nghiệp về đàm phán và đối thoại tại nơi làm việc; Nhằm thúc đẩy xây dựng mối quan hệ hài hòa, từ đó giúp nâng cao năng suất và thu nhập, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp

08:00-17h00

Khách sạn Beijing, số 110 Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đăng ký ngay Đăng ký tham gia trước ngày 17/08/2022

🤝 Nhằm mục đích bổ sung kiến thức và kỹ năng cho các doanh nghiệp về đàm phán và đối thoại tại nơi làm việc;

🤝 Nhằm thúc đẩy xây dựng mối quan hệ hài hòa, từ đó giúp nâng cao năng suất và thu nhập, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp;

👉👉👉 VCCI Nghệ An phối hợp với Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam và chương trình Hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức Khóa đào tạo:

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00, thứ Năm, ngày 18/08/2022

2. Địa điểm: Khách sạn Beijing, số 110 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An

3. Giảng viên:

👩‍🏫 Giảng viên Phạm Nguyên Cường - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng; Giảng viên cao cấp của ILO về chương trình SIYB; Giảng viên cao cấp CLB DECP - VCCI

👩‍🏫 Giảng viên Mai Thị Diệu Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, VCCI; Giảng viên cao cấp của ILO về chương trình GET Ahead, WEDGE; Giảng viên cao cấp CLB DECP - VCCI

4. Đăng ký miễn phí: Tại đây

5. Chương trình: liên hệ BTC

6. Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng Phó phòng, Quản lý, Cán bộ nhân sự của Doanh nghiệp

7. Liên hệ:

Mrs. Giang: 0973602698

Trân trọng kính mời./.

Danh mục chưa có dữ liệu