Khóa đào tạo: Đấu Thầu Cơ Bản Đối Với Lựa Chọn Nhà Thầu

Căn cứ vào tình hình yêu cầu của công việc trong công tác đấu thầu của các cá nhân, cơ quan và doanh nghiêp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI Nghệ An) phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo L&D (là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ Đấu thầu) phối hợp tổ chức

08:00-17h00

Trực tuyến qua Zoom

Đăng ký ngay Đăng ký tham gia trước ngày 26/09/2022

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT - Bộ KHĐT ngày 25/1/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

Căn cứ vào tình hình yêu cầu của công việc trong công tác đấu thầu của các cá nhân, cơ quan và doanh nghiêp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI Nghệ An) phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo L&D (là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ Đấu thầu) phối hợp tổ chức Khóa đào tạo có chứng chỉ:

ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 08h00, thứ Ba & thứ Tư, ngày 27-28 tháng 9 năm 2022

2. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

3. Nội dung: Theo Chương trình đính kèm

4. Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn – Viện trưởng Viện kinh tế Xây dựng & Đô thị.

5. Đối tượng tham dự: Các cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu, cá nhân tham gia bên mời thầu, lựa chọn nhà thầu và các cá nhân khác có nhu cầu.

6. Học phí: 1.200.000đ/học viên

Ưu tiên Doanh nghiệp là Hội viên VCCI: 800.000đ/học viên

7. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu theo quy định.

VCCI Nghệ An kính mời Quý Doanh nghiệp/Đơn vị cử lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm) trước ngày 26/09/2022 theo thông tin: Mrs. Lan Anh - Email: lananhtranvcci@gmail.com - Tel: 098 401 4026.

Trân trọng cảm ơn./

Danh mục chưa có dữ liệu