Hội nghị Giao ban Hiệp hội doanh nghiệp

Nhằm tăng cường tính kết nối giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, lắng nghe ý kiến của hội viên

Đăng ký ngay Đăng ký tham gia trước ngày

Nhằm tăng cường tính kết nối giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, lắng nghe những ý kiến phản ánh, kiến nghị của hội viên về những khó khăn trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ để đề xuất với các cơ quan chức năng và lãnh đạo chính quyền xem xét, quan tâm, giải quyết; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Nghệ An tổ chức Hội nghị Giao ban Hiệp hội doanh nghiệp .

Thời gian: 01 buổi, từ 9h - 11h00h, thứ Năm, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Danh mục chưa có dữ liệu