Hội nghị "Đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và lễ tổng kết - trao bằng khen của Chủ tịch VCCI"

14h30 PM - 19H30 PM

Trung tâm Hội nghị Mường Thanh Grand Phương Đông

Đăng ký ngay Đăng ký tham gia trước ngày

Danh mục chưa có dữ liệu