Đăng ký tham gia sáng kiến "Hỗ trợ 100 doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng" của Meta Boost

Năm 2022, trong khuôn khổ chương trình Meta Boost do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với tập đoàn Meta thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV sẽ triển khai sáng kiến "Hỗ trợ 100 doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng".

Đăng ký ngay Đăng ký tham gia trước ngày 20/07/2022

Năm 2022, trong khuôn khổ chương trình Meta Boost do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với tập đoàn Meta thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV sẽ triển khai sáng kiến "Hỗ trợ 100 doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng".

Sáng kiến sẽ xây dựng một cuốn sổ tay điện tử (eBook) giới thiệu 100 DNNVV ngành nông sản, thủy sản, trà, cà phê nhằm:

  • Hỗ trợ DNNVV xúc tiến thương mại trên môi trường số, thúc đẩy quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm;
  • Giới thiệu DNNVV đến khách hàng trong và ngoài nước. Cuốn số tay điện tử (eBook) dự kiến tiếp cận khoảng 500.000 khách hàng, đối tác tiềm năng;
  • Thúc đẩy DNNVV sử dụng các kênh tiếp thị trực tuyến một cách thông minh, hiệu quả.

Sáng kiến phù hợp với các DNNVV đáp ứng tiêu chí như sau:

  • Là DNNVV ngành nông sản, thủy sản, trà, cà phê;
  • Có sử dụng các kênh tiếp thị trực tuyến trong hoạt động kinh doanh như: truyền thông, bán hàng, chăm sóc khách hàng vvv;
  • Sản phẩm chất lượng tốt;
  • Có mong muốn được hỗ trợ tiếp cận khách hàng.

Miễn phí tham gia cho 100 DNNVV phù hợp đăng ký sớm nhất.

Trân trọng mời quý doanh nghiệp đăng kí tham gia hoạt động này bằng cách điền vào phiếu đăng ký tại đường link này chậm nhất là ngày 20/7/2022: https://forms.gle/BwNRwSGUAG73pDQR7 .

Thông tin liên hệ: Mrs. Giang /Tel: 0973602698

Email: hgiang.nguyen90@gmail.com

Danh mục chưa có dữ liệu