Luật : Đất đai
Loại văn bản Luật
Số/ Ký hiệu Đất đai
Trích yếu Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày ban hành 2014-11-20 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Sinh Hùng Chức vụ Chủ tịch Quốc hội
Cơ quan ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
Đính kèm

Văn bản cùng loại