Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghệ An phải bước thật mạnh, tiến thật xa”

2023-05-25 15:05:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ như vậy khi dự và chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 diễn ra vào sáng 25/5/2023 (ảnh: TTXVN)

Cũng trong sáng nay (25/5/2023), tại trụ sở Trung ương Đảng, với sự có mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao, các ý kiến gợi mở, chỉ đạo về những nội dung mà Nghệ An cần phải thực hiện, tiếp bước sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị đặt ra cho địa phương trong thời gian tới.

Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Nghệ An đã đạt được một số thành quả trên nhiều lĩnh vực và đang từng bước hướng tới là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hoá, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, trên một số lĩnh vực đã có bước tăng trưởng khá, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh đạt 51,4 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2013.

>> Nghệ An nhận diện “rào cản”, tạo bước đột phá về chiến lược phát triển

Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực đến nay Nghệ An vẫn chưa thể bứt tốc, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, kinh tế biển hiệu quả chưa cao…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung tờ trình, ý kiến của các cơ quan và lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An, kết thúc cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc tổng kết Nghị quyết số 26 là cần thiết, qua đó cũng thấy thêm những kết quả vừa qua, đồng thời rút ra những kinh nghiệm cho thời kỳ mới.

>> Nghệ An: Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, nhũng nhiễu

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải có biện pháp tổ chức chỉ đạo một cách cụ thể, tích cực, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt chứ không phải là Trung ương ban hành Nghị quyết xong rồi khoán trắng cho địa phương, mà các ngành, các cấp phải vào cuộc. Tất cả đồng bộ trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt.

Để xây dựng Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tổng Bí thư nhắn nhủ “phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An” như vậy để lưu ý thêm quá trình thực hiện cần tổ chức sơ kết đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước đó, vào thời điểm năm 2013, khi ban hành Nghị quyết số 26, Bộ Chính trị yêu cầu Nghệ An cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề cần tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với đặc điểm, vị trí của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ 2011-2020 đạt 11-12%. GDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt khoảng 2.800-3.500 USD.

>> Nghệ An: Cán bộ tự đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định sẽ bị xử lý nghiêm

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học- công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn và với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực.

Xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học- công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục- đào tạo; cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh.

Cùng với Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển vùng Nam Thanhh Hóa- Bắc Nghệ An, tập trung xây dựng vùng Hoàng Mai- Đông Hồi gắn với Khu kinh tế Nghi Sơn; phát triển các ngành công nghiệp động lực như nhiệt điện, xi măng, luyện thép, cơ khí, hóa chất, cảng biển.

Trung ương cũng đặt mục tiêu thời gian tới xác định Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ… (ảnh: Một góc đô thị biển Cửa Lò)

Cùng với Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển vùng Nam Nghệ An- Bắc Hà Tĩnh. Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo ô tô, thiết bị công nghệ cao, dược phẩm, chế biến nông- lâm- hải sản. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tạo cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế.

Thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Đầu tư phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền tây thành một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, gắn vùng nguyên liệu với khai thác, chế biến khoáng sản, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp. Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao với trung tâm là Nghĩa Đàn nhằm khai thác tiềm năng nông nghiệp khu vực miền tây, tạo ra sản phẩm có chất lượng, năng suất, hiệu quả và làm điển hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Đẩy mạnh phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, nâng cấp cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế, trở thành đầu mối giao thương quan trọng với Lào, Thái Lan, Miama…

Nghị quyết nêu rõ: Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An- quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội ở Trung ương, các địa phương với tấm lòng vì quê hương và tấm lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, chính quyền nhân dân Nghệ An phải phát huy mạnh hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh nguồn lực tại chỗ để xây dựng quê hương.

Các cơ quan Trung ương phải thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ Bộ Chính trị đề ra. Các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh bắc miền Trung cần tích cực củng cố, tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác với Nghệ An, tạo không gian kinh tế thống nhất cùng phát triển.

Nguồn: Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp.