Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022: Chú trọng chất lượng hơn số lượng

2022-09-18 16:34:00

Chương trình bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022” sẽ đề cao liêm chính, đạo đức, văn hóa kinh doanh.

>>> Thông tin về chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.

>>> Quy chế bình xét và trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.

Chia sẻ với DĐDN, TS Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam cho rằng, số lượng danh hiệu trao tặng năm 2022 tối đa là 60 doanh nhân tiêu biểu, cho thấy Ban tổ chức chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng.

- Là người từng đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, ông đánh giá như thế nào về các tiêu chí của Chương trình bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022”?

Về tiêu chí, bên cạnh các yêu cầu về thành tích kinh doanh của doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo quản lý của doanh nhân Ban tổ chức đề cao yêu cầu đạo đức, văn hóa kinh doanh, đặc biệt là việc thực hành 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI phát động. Đó là: Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

- Với nhiều tiêu chí mang tính định tính như vậy làm thế nào để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, chính xác thưa ông?

Thứ nhất, Chương trình được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa VCCI với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước với nguyên tắc khách quan, minh bạch và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về công tác tôn vinh khen thưởng.

Thứ hai, quy trình bình xét năm nay được tiến hành theo 5 bước: Đề cử; Tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ; Thẩm định thực tế; Bình xét chung tuyển; Quyết định danh sách trao danh hiệu. Như vậy, đây là lần đầu tiên Chương trình bình xét áp dụng yêu cầu thẩm định thực tế, theo đó Hội đồng bình xét sẽ thành lập các nhóm công tác gồm thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia đến từng doanh nghiệp để xác minh, gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với ứng cử viên.

Với một quy trình như vậy, chắc chắn Chương trình sẽ lựa chọn và tôn vinh được đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, có ý chí vươn lên, có tinh thần dân tộc, đóng góp quan trọng vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Lễ phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức .

- Như vậy, Chương trình sẽ tác động tích cực đến việc xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, thưa ông?

Chương trình bình xét trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022” ngoài mục đích góp phần xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân theo Nghị quyết số 09; phát hiện, tôn vinh đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, có ý chí vươn lên, có tinh thần dân tộc, đóng góp quan trọng vào các hoạt động xã hội trong thời gian qua. Văn hóa kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy thực hiện Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố. Chính vì vậy, với uy tín của giải thưởng, với quy trình bình chọn khách quan, khoa học, minh bạch sẽ tác động rất lớn tới cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi cho rằng, bản thân các hội viên VCCI sẽ phải tự nguyện, tiên phong xây dựng văn hoá kinh doanh tại chính doanh nghiệp của mình. Văn hoá kinh doanh cần phải được nhận thức sâu rộng không chỉ ở cấp lãnh đạo mà còn ở cấp nhân viên. Bởi, nếu văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội thì văn hoá kinh doanh chính là nền tảng phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, nền kinh tế.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn về thiên tai, dịch bệnh, xung đột lợi ích... thì nền tảng văn hoá kinh doanh đã trở thành con đường giúp doanh nghiệp chống chọi được với sức ép từ bên trong và các biến động lớn từ bên ngoài.

- Trân trọng cảm ơn ông!

* Lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 được tổ chức trọng thể vào tháng 10/2022.
Chương trình bình xét, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 cũng là một nội dung được VCCI triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị.
Các ứng viên doanh nhân tiêu biểu sẽ do các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông tìm chọn, giới thiệu và thời hạn đề cử là đến 31/8/2022.

Ba bước trong quy trình bình xét là sơ tuyển, thẩm định thực tế và vòng chung tuyển sẽ thực hiện trong tháng 9/2022.
Hội đồng bình xét sẽ đề xuất danh sách những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19 để tuyên dương tại Lễ công bố và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Nguồn: Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp.