Coffee Doanh Nhân Nữ

2022-06-29 10:20:45

Hãy tự hào rằng: Trên mặt trận chiến tranh, phụ nữ đủ sức cầm được súng đuổi được giặc để bảo vệ tổ quốc; trên mặt trận kinh tế, phụ nữ cũng đủ sức lái được con thuyền doanh nghiệp vượt sóng vươn xa, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

"Thúc đẩy liên kết - Phát huy nội lực - Kinh doanh bền vững ” là chủ đề của Chương trình COFFEE DOANH NHÂN NỮ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Nghệ An tổ chức vào sáng thứ Năm , ngày 30/06/2022 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp Hội viên tham dự!