Chủ động tích hợp mục tiêu chuyển đổi số vào chiến lược phát triển

2024-04-11 08:28:05

Doanh nghiệp đang biến nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số thành những hành động cụ thể và sẵn sàng ứng dụng công nghệ, thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khác với những năm trước, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gắn quá trình thay đổi nhận thức, tư duy, số hoá dữ liệu thì năm nay, chuyển đổi số gắn liền với những hoạt động cụ thể như chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ số và tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi rộng hơn. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi số gắn liền với chuyển đổi xanh , giảm phát thải khí nhà kính, giảm dấu chân carbon trong sản phẩm, hàng hoá.

Dệt may là một trong những lĩnh vực chịu áp lực xanh hoá sản xuất và chuyển đổi số

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn tài nguyên môi trường đã tác động gây ra nhiều trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp . Không còn là sự lựa chọn, chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng xanh hoá và bền vững trở thành yêu cầu cấp bách, bắt buộc phải thực hiện. Những ảnh hưởng của điều kiện khách quan trên cũng chính là động lực mạnh mẽ buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Không chỉ chuyển đổi số - nội dung được đề cập nhiều trong những năm trước, xu thế phát triển nhanh trên toàn cầu đã đòi hỏi doanh nghiệp phải kết hợp với chuyển đổi xanh tạo nên “chuyển đổi kép”. Sự chuyển đổi này vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh, phát triển bền vững cho doanh nghiệp vừa góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho xã hội, chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh hướng đến mục tiêu Netzero vào năm 2050 mà Chính phủ đã cam kết tại COP26.

Đây cũng là một trong những điểm nổi bật được đề cập trong Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2023 do Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện. Theo đó, “chuyển đổi kép” với các sáng kiến xoay quanh 3 trụ cột chính là tăng năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững; tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa lượng khí thải nhà kính.

Tại Việt Nam, công nghệ số và chuyển đổi số được kỳ vọng là động lực thúc đẩy sự thành công của việc chuyển đổi mô hình kinh tế xanh , hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” hướng đến các mục tiêu như giảm thiểu cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Để chuyển đổi kép và bứt phá thành công, các doanh nghiệp tiếp tục cần được tiếp sức trong tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ

Cũng theo phân tích tại báo cáo, kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về điểm, đều đạt ngưỡng điểm trên trung bình (> 2,5) với mức tăng từ 0,7 - 1,4 điểm so với năm trước. Trong đó, khía cạnh về Định hướng chiến lược được ghi nhận có mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cao nhất. Điều này thể hiện ở việc các doanh nghiệp đang tích cực, chủ động tìm hiểu, cập nhật, tiếp cận các xu hướng, giải pháp và sáng kiến công nghệ để ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp.

Khác với những năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực đều đã và đang nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuyển đổi số, chủ động tích hợp các mục tiêu chuyển đổi số vào chiến lược phát triển của mình, cũng như tăng cường nguồn lực cần thiết, đặc biệt nhân sự lãnh đạo hoặc đầu tư nhiều hơn vào những dự án chuyển đổi số. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy, doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề đều đã sẵn sàng cho bước tiến chuyển đổi số mang tính đột phá và toàn diện này.

Tuy nhiên, doanh nghiệp khó khăn trong chuyển đổi số, thể hiện ở việc khó có thể tự mình thực hiện quá trình thay đổi mang tính toàn diện này. Vì vậy, việc có những chính sách, chương trình hỗ trợ, tư vấn về lộ trình chuyển đổi số, hỗ trợ ứng dụng giải pháp chuyển đổi số phù hợp là thực sự cần thiết để doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: Báo diễn đàn doanh nghiệp