Khóa đào tạo: Pháp Luật Lao Động Về Tiền Lương - Cập Nhật Những Quy Định Mới Và Giải Quyết Những Tình Huống Thường Gặp Trong Thực Tiễn

2022-06-06 20:42:00

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Đơn vị!

Trong quan hệ lao động, tiền lương là một yếu tố hết sức quan trọng. Chính sách lương, thưởng phù hợp không chỉ khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, hiệu quả mà còn giúp Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển. Nhằm giúp Doanh nghiệp cập nhật những quy định mới của pháp luật về tiền lương và xử lý những tình huống thường gặp trong thực tế, VCCI Nghệ An tổ chức Khóa đào tạo:

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG - CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG THỰC TIỄN

1. Thời gian: 01 ngày thứ Sáu, ngày 17/6/2022

2. Hình thức: Trực tuyến trên Zoom

3. Giảng viên: Tiến sỹ Tống Thị Minh, nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Chuyên gia cao cấp về lao động và tiền lương.

4.Kinh phí: 300.000 (DN Hội viên)

500.000( DN ngoài HV)

5. Đăng ký: Tại đây

6. Liên hệ : Mrs Thư - 090 222 8959 Emai: thutran.vcci@gmail.com

VCCI Nghệ An trân trọng kính mời!