Khóa đào tạo: Nâng Cao Năng Lực Đàm Phán, Thương Lượng Trong Quan Hệ Lao Động

2022-08-04 08:44:49

🤝 Nhằm mục đích bổ sung kiến thức và kỹ năng cho các doanh nghiệp về đàm phán và đối thoại tại nơi làm việc;

🤝 Nhằm thúc đẩy xây dựng mối quan hệ hài hòa, từ đó giúp nâng cao năng suất và thu nhập, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp;

👉👉👉 VCCI Nghệ An phối hợp với Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam và chương trình Hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức Khóa đào tạo:

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00, thứ Năm, ngày 18/08/2022

2. Địa điểm: Khách sạn Beijing, số 110 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An

3. Giảng viên:

👩‍🏫 Giảng viên Phạm Nguyên Cường - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng; Giảng viên cao cấp của ILO về chương trình SIYB; Giảng viên cao cấp CLB DECP - VCCI

👩‍🏫 Giảng viên Mai Thị Diệu Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, VCCI; Giảng viên cao cấp của ILO về chương trình GET Ahead, WEDGE; Giảng viên cao cấp CLB DECP - VCCI

4. Đăng ký miễn phí: Tại đây

5. Chương trình: liên hệ BTC

6. Đối tượng: Lãnh đạo, Trưởng Phó phòng, Quản lý, Cán bộ nhân sự của Doanh nghiệp

7. Liên hệ:

Mrs. Giang: 0973602698

Trân trọng kính mời./.