Cân nhắc việc tăng khung giá của một số loại dịch vụ tại cảng biển

2023-11-14 08:30:53

Đánh giá việc sửa đổi Thông tư 54/2018/TT-BGTVT là cần thiết, tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến các ngành xuất khẩu, VCCI đề nghị cân nhắc việc tăng khung giá của một số loại dịch vụ…

Theo đó, sau khi tham khảo các doanh nghiệp và một số chuyên gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) vừa có văn bản trả lời công văn đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (Dự thảo).

VCCI vừa có văn bản góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam - Ảnh minh họa

Cụ thể, tại văn bản góp ý, VCCI cho biết, theo phản ánh của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, cung cấp dịch vụ hoa tiêu… cũng như các nội dung giải trình tại Tờ trình, Thông tư 54/2018/TT-BGTVT có hiệu lực đến nay đã gần 5 năm, khung giá của một số dịch vụ không còn phù hợp; mức phí dịch vụ của Việt Nam thu khá thấp so với các nước trong khu vực; cơ chế tính giá dịch vụ hoa tiêu có một số bất cập khiến cho mức giá giữa các khu vực, giữa các tuyến dịch vụ, giữa giá dịch vụ và giá quốc tế có sự chênh lệch lớn…

Dự thảo đã có sự điều chỉnh tăng khung giá của một số dịch vụ tại cảng biển (ví dụ: tăng đáng kể khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải với tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa; điều chỉnh khung giá dịch vụ bốc dỡ container nội địa từ Tàu (Sà lan) – Sà lan, ô tô, toa xe tại cầu cảng tiệm cận với khung giá bốc dỡ Tàu (Sà lan) – Bãi cảng; tăng khung giá bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển thuộc Khu vực I…).

“Việc điều chỉnh mức tăng này đã thể hiện tinh thần cầu thị từ phía cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cảng biển, được kỳ vọng sẽ giúp được các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển, cung cấp dịch vụ cảng biển có thêm nguồn lực để tái đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển Việt Nam. Ở khía cạnh này thì việc ban hành thông tư sửa đổi Thông tư 54/2018/TT-BGTVT là cần thiết”, VCCI đánh giá.

Tuy nhiên, theo VCCI, ở khía cạnh khác, việc tăng khung giá của một số loại dịch vụ tại cảng biển tại Dự thảo có thể sẽ tác động tới các doanh nghiệp như: chủ tàu nội địa, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho bãi… Đặc biệt, việc điều chỉnh giá dịch vụ này dù không trực tiếp tác động đến việc tăng giá cước vận tải nhưng có thể tạo động lực để các hãng tàu tăng giá cước, tăng hoặc đặt ra các khoản phí mới. Điều này có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và năng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam.

Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước khác có các giải pháp để kiểm soát và quản lý được việc tăng giá, đặt thêm các khoản phí của các hãng tàu biển, tạo bất lợi cho các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Nguồn: Báo diễn đàn doanh nghiệp